dom 020 link 1

Рекламни визуализации на недвижими имоти

 

Нови подходи за по-ефективни продажби на имоти

 

Оптимизиране на разходите в строителството

 
Пиши ни

 dom 020 link 1

Рекламни визуализации на недвижими имоти

 

Нови подходи за по-ефективни продажби на имоти

Оптимизиране на разходите в строителството

Пиши ни

Услуги

Рекламни архитектурни визуализации

Атрактивно презентиране на сгради:

 • 3D Екстериорни визуализации
 • 3D Интериорни визуализации
 • 3D и 2D Етажни планове
 • 3D и 2D Етажни планов
 • 3D Видеа
 • “Живи” картинки
 • 3D Моделиране и дизайн
 • Оформление околно пространство
 • Изготвяне рекламни материали
image 1
 
image 1

Продажба на недвижими имоти и парцели

Нов подход за ефективни продажби:

 • Презентиране на имоти при покупка на зелено - показване на апартаментите 3D с вдигнати стени. Защото може да е твоят дом, но е трудно да го визуализираш в съзнанието си докато е само една дупка в земята.
 • При продажба на шпакловка и замазка (за апартаменти и офиси) - 3D изграждане на помещението и показване какви мебели могат да се съберат.
 • При продажба на парцели - разработване на идеен проект, вдигащ стойността на парцела.
 

Оптимизиране на разходите в строителството 

3D модел, бюджет, графици, контрол:

 • Направа 3D модел на имота
 • Промени на виртуалния 3D модел за постигане целите на проекта
 • Направа бюджет на база точни количествени сметки, специфицирани от 3D модела
 • График за уточняване срокове за своевременна доставка на материали
 • Оптимизиране на работата на човешките ресурси
 • Оптимизиране на транспортни разходи
image 1
 

Портфолио

 

Блог

 

 

3D Визуализация и моделиране

3D визуализацията е способ за създаване на красив визуален образ на желания обект, който може да използвате за Вашия уебсайт, за презентиране, за доуточняване на проектен дизайн или за различни начини на рекламиране. С помощта на 3D визуализацията ще можете да видите бъдещия дизайн, който все още е само проект или зародила се идея. Без нея понякога е невъзможно да си представите интериорния или екстериорен проект, максимално приближен до реалността.
Улесняване на продажбата и покупката на имот

Проектирането на умни къщи съчетава авангардни технологии на енергоефек-тивен екстериорен дизайн, функцио-нално интериорно разпределение, управление на системи и уреди за дома, осигуряващи лукс и комфорт. За внедряването на тези иноватовни разработки се използват фото-реалистични 3D визуализации, чрез които на етап проектиране, се показват нагледно функционалността и удоб-ството на дома. Така се осъществява и лесна комуникация с клиента.
Управление на проекти в строителството

Предлагаме услугата управление на иновативни инвестиционни проекти от първоначалния замисъл до успешната финална реализация, както и управление на отделни етапи от изпълнението на процесите. Резултатът от нашата работа е постигане целите на проекта, при запазване на определената финансова програма, пълното удовлетворяване изискванията на клиента, и максималното усвояване на пространството, в хармония с околната среда.